Spolky a zájmová sdružení

V naší obci funguje několik spolků a zájmových sdružení :

Sportovni klub  (www.sk-drenice.cz)

Sportivní klub s již 90 letou tradicí čítá asi 130 členů. Hlavní náplní činnosti klubu je kopaná. V součsné době má klub přihlášeno pět týmů v okresních soutěžích (mladší přípravku, mladší žáky, starčí žáky, a dvě družstva mužů). Ve vlastnictví klubu je rozsáhlý areál s travnatým hřištěm na kopanou, kabinami s klubovnou a bufetem, sociálním zařízením, letním parketem a zrekonstruovaný tenisový kurt. Vedle zmiňovaných oficiálních fotbalovýh soutěží je na hřišti pořádáno ročně několik turnajů mužů či starých gard. Klub je i pořadatelem tradičního Dřenického zimního poháru (v roce 2020 se odehrál již 31. ročník), který se však od roku 2007 hraje kompletně na umělé trávě v Pardubicích. Dále jsou v areálu pořádány taneční zábav a mnoho dalších kulturních akcí při nejrůznějších příležitostech (Dětský den, Hry bez hranic, Posvícenský forbálek, Country zábavy, atd.).

 

Myslivecké sdružení Tři rokle Dřenice

Myslivecké sdružení Dřenice vzniklo v roce 1990 oddělením od původně společného mysliveckého spolku v Třibřichách a v současné době čítá 12 členů. Těžištěm činnosti je samozřejmě myslivost, což s sebou přináší nejen tradiční hony , ale především také chování vlastní zvěře, dokrmování volně žijící zvěře, péče o přírodu (zalesňování, úklid apod.). Za zmínku jistě stojí i výchova loveckých psů s kvalifikačními zkouškami (Svod malých plemen). Z důvodu katastrofálního stavu domku č.p. 3 , kde mělo myslivecké sdružení klubovnu, bylo nutné jeho vyklizení. Myslivcům tak byla poskytnuta bývalá kolna v objektu OÚ, kterou si svépomocí zrekonstruovali a zařídili jako novou klubovnu.

 

Rybářské sdružení Dřenice

Spolek rybářů vznikl v roce 2004 a v současnosti sdružuje 9 aktivních členů. V symbolickém pronájmu má spolek obecní požární nádrž , u níž vybudoval stánek s občerstevním a potřebným zázemím. Několikrát v roce se zde konají rybářské závody různých kategorii a spolek se účastní pravidelné soutěže "rybářská liga".

 

Svaz žen

Tradiční ženský spolek čítá asi 60 členek. Ženy se podílejí na kulturních a společenských akcích v obci jako například vánoční koncert, dětský den, zájezdy za kulturou apod.

  

Šipkařský oddíl Vječná žízeň

Spolek vznikl v roce 2007 a aktivních členů má 9. Spolek se účastní pravidelných okresních soutěží v šipkách a sám pořádá ročně i několik turnajových klání.