Současnost

V dnešních Dřenicích žije ve 135 domech asi 350 obyvatel. Po dlouhých letech stavebího "klidu" došlo k rozšíření obce díky vybudování infrastruktury pro nové "sídliště" 27 domů Za Chmelnicí na obecních pozemcích směrem k Třibřichům.

Občanům je v obci k dispozici kvalitně zásobený obchod smíšeným zbožím, hostinec "U Zastávky" se společenským sálem, v budově OÚ je provozována knihovna. V roce 2000 byla obec kompletně plynofikována a zbudován byl vodovodní řád (v majetku VaK Chrudim). 

V obci pracuje několik zájmových sdružení a spolků, o jejichž činnosti si můžete přečíst v samostatné rubrice. Největším z nich je Sportovní klub Dřenice s valstním sportovním areálem s travnatým hřištěm na kopanou a antukovým tenisovým kurtem. Dále je zde aktivní Myslivecké sdružení, Svaz žen, Rybářské sdružení a Šipkařský klub.

Z hlediska podnikatelských aktivit vedle mnoha živnostníků (několik truhlářských provozoven, zednické služby apod.) stojí za upozornění především potravinářská firma Labeta a prodej a srvis automobilů Škoda, Kia a Mazda AutoHybeš.

Obec se v současné době usilovně snaží o vybudování kanalizace a vyřešení problémů s povodněmi, které téměř každoročně trápí zvláště níže položené objekty kolem Bylanky.