Současnost

V dnešních Dřenicích žije ve 160 domech 402 obyvatel. Po dlouhých letech stavebího "klidu" došlo k rozšíření obce díky vybudování infrastruktury pro nové "sídliště" 27 domů Za Chmelnicí na obecních pozemcích směrem k Třibřichům. K další menší výstavbě soukromého investora dochází v prostoru u bývalého  kravína - dnes truhlářské dílny - při vjezdu od Medlešic. Zde vyrostlo nebo ještě cyroste celkem 12 domů.

Po snad překonaných problémech je občanům v obci k dispozici obchod smíšeným zbožím společnosti Coop a po 5 leté odmlce opět hostinec. Dlouholetý hostinec "U Zastávky" byl zrušen a obec se rozhodla rekonstruovat obecní budovu č.92 (bývalá MŠ, posléze sídlo několika firem a dům s pečovatelskou službou). Po roce stavebních činností, problému s kolaudací a sháněním provozovatele se podařilo v říjnu hostinec se společenským sálem otevřít.

V budově OÚ je provozována knihovna. V roce 2000 byla obec kompletně plynofikována a zbudován byl vodovodní řád (v majetku VaK Chrudim). 

V obci pracuje několik zájmových sdružení a spolků, o jejichž činnosti si můžete přečíst v samostatné rubrice. Největším z nich je Sportovní klub Dřenice s valstním sportovním areálem s travnatým hřištěm na kopanou, travnatým tréninkovým hřištěm a víceúčelovým kurtem s UMT. Ten se podařilo opatřit i umělým osvětlením. Dále je zde aktivní Myslivecké sdružení, Svaz žen, Rybářské sdružení a Šipkařský klub.

Z hlediska podnikatelských aktivit vedle mnoha živnostníků (několik truhlářských provozoven, zednické služby apod.) stojí za upozornění především potravinářská firma Labeta a prodej a servis automobilů Škoda a Kia AutoHybeš. V uvolněném prosotur bývalé ordinace funguje nehtové studio.

Obec se v současné době usilovně snaží o vybudování kanalizace a vyřešení problémů s povodněmi, které téměř každoročně trápí zvláště níže položené objekty kolem Bylanky.