Plán zasedání v roce 2021

Každé zasedání je veřejné a občané mají právo se ho zúčastnit, vyslechnout jednání, popřípadě vznést jakékoliv dotazy. Níže uvedený plán zasedání může být samozřejmě změněn. O případné změně budeme vždy včas informovat v rubrice na "Úřední desce". Jednání zastupitelstva se , pokud není uvedeno jinak, konají v zasedací místnosti OÚ.

 

  • 27.1. 2021

  • 10.3. 2021

  • 21.4. 2021

  • 2.6. 2021

  • 14.7. 2021

  • 25.8. 2021

  • 6.10. 2021

  • 17.11. 2021

  • 15.12. 2021

Pokud nebude určeno jinak, vždy od 18:30 hodin