Plán zasedání v roce 2020

Každé zasedání je veřejné a občané mají právo se ho zúčastnit, vyslechnout jednání, popřípadě vznést jakékoliv dotazy. Níže uvedený plán zasedání může být samozřejmě změněn. O případné změně budeme vždy včas informovat v rubrice na "Úřední desce". Jednání zastupitelstva se , pokud není uvedeno jinak, konají v zasedací místnosti OÚ.

29.1.2020

11.3. 2020
22.4. 2020
3.6. 2020
15.7. 2020
26.8. 2020
7.10. 2020
18.11. 2020
16.12. 2020

 

Pokud nebude určeno jinak, vždy od 18:30 hodin