Plán zasedání v roce 2021

Každé zasedání je veřejné a občané mají právo se ho zúčastnit, vyslechnout jednání, popřípadě vznést jakékoliv dotazy. Níže uvedený plán zasedání je pouze orientační a konkrétní termín může být změněn. Minimálně 7 dní předem musí být závazný termín uveřejněn i s programem zasedání na úřední desce OÚ Dřenice. Pokud není uvedeno jinak, místo konání je zasedací místnost obecního úřadu v Dřenicích.

 

  • 26.1. 2022

  • 9.3. 2022

  • 20.4. 2022

  • 1.6. 2022

  • 13.7. 2022

  • 24.8. 2022

  • 5.10. 2022

  • 16.11. 2022

  • 14.12. 2022

Pokud nebude určeno jinak, vždy od 18:30 hodin