Plán zasedání v roce 2019

Každé zasedání je veřejné a občané mají právo se ho zúčastnit, vyslechnout jednání, popřípadě vznést jakékoliv dotazy. Níže uvedený plán zasedání může být samozřejmě změněn. O případné změně budeme vždy včas informovat v rubrice na "Úřední desce". Jednání zastupitelstva se , pokud není uvedeno jinak, konají v zasedací místnosti OÚ.

30.1. 2019

20.3. 2019 (náhrada původního termínu 12.3.2019)

24.4. 2019

5.6. 2019

17.7. 2019

28.8. 2019

9.10.2019

20.11.2019

18.12. 2019

 vždy od 19 hodin.