Plán zasedání na rok 2017

Každé zasedání je veřejné a občané mají právo se ho zúčastnit, vyslechnout jednání, popřípadě vznést jakékoliv dotazy. Níže uvedený plán zasedání může být samozřejmě změněn. O případné změně budeme vždy včas informovat v rubrice na "Úřední desce". Jednání zastupitelstva se , pokud není uvedeno jinak, konají v zasedací místnosti OÚ.

4.1. 2017

29.3. 2017

31.5. 2017

30.8. 2017

27.9. 2017

29.11. 2017

20. 12. 2017

 vždy od 19 hodin.