Komise a výbory

Složení pracovních výborů při obecním zastupitelstvu :

Finanční výbor

předseda : Ondřej Martinec

členové :    Ing. Marta Coufalová, Alexandra Martinec Kosnovská

 

Kontrolní výbor :

předseda : Pavel Tichý

členové :    Martin Hybeš , Zdena Tichá

 

Výbor stavební a životního prostředí :

předseda : Jakub Novotný

členové :   Pavel Vrba, Rostislav Tichý

 

Kulturní výbor :

předseda : Veronika Vrbová

členové :   Darina Vafková,  Pavlína Plíšková

 

Výbor pro informatiku :

předseda : Ing. Martin Coufal

členové :   Ing. Ondřej Grbavčic, Mgr. Miroslav JIrásek