Komise a výbory

Složení pracovních komisí a výborů při obecním zastupitesltu :

Finanční výbor

předseda : Markéta Šejnová

členové :    Iva Dostálová, Radka Přiklopilová

 

Kontrolní výbor :

předseda : Jiří Provazník

členové :    Jitka Provazníková, Monika Vafková

 

Výbor stavební a životního prostředí :

předseda : Ondřej Martinec

členové :   Pavel Vrba, Ing. Martin Coufal

 

Kulturní výbor :

předseda : Veronika Vrbová

členové :   Darina Vafková,  Marie Kačírková

 

Výbor pro informatiku :

předseda : Tomáš Starý

členové :   Petr Vašíček, Petr Starý