Novinky

Změna termínu zasedání

12.03.2019 12:19
Původní termín zasedání Zastupitesltva obce Dřenice dne 13.3. 2019 byl změněn na 20.3. 2019.  

Nový plán zasedání na rok 2019

07.01.2019 01:53
V záložce Obecní úřad - zasedání zastupitelstva byl uveřejněn plán zasedání zastupitelstva obce na rok 2019.

Platba za odvoz komunálního odpadu

07.01.2019 01:33
Tak jako každý rok, i letos je třeba zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa. Dle uveřejněné vyhlášky zůstala cena stejná jako v roce předchozím včetně zvýhodnění při včasné platbě.

Nové zastupitesltvo obce

07.11.2018 08:17
Po komunálních volbách ve dnech 5. a 6. 10. 2018 byli i v naší obci zvoleni noví zastupitelé. Protože v zákonné lhůtě nebyla podána žádná námitka proti průběhu voleb, mohlo ve středu 31.10. 2018 proběhnout ustavující zasedání s volbou starosty, místostarosty a vytvoření potřebných pracovních...

Odložení otevření hostince

21.08.2018 19:36
S nevelkým zpožděním se podařilo dokončit opravu budovy bývalé školky a vše se již schylovalo ke slavnostnímu otevření. Bohužel si zájemce o provozování hostince vše na posldení chvíli rozmyslel. Nyní nám tedy nezbývá (krom dovybavení a odstranění kolaudační závady) hledat nového provozovatele, aby...

Pronájem obecního hostince

06.04.2018 13:26
Na Úřední desce obecního úřadu byl zveřejněn záměr obce na pronájem rekonstruovaného hostince. Hostinec vzniká v budově č.p. 92 - původní mateřská školka (později pak výrobna domácí chemie či naposledy domov pro seniory). Stavební práce budou dokončeny dle harmonogramu do konce měsíce května a dále...

Chodník na Medlešice

23.06.2017 09:16
Po dlouhých peripetiích způsobených zpožděním projektanta, změnou legislativy či zákazu provádění prací od listopadu do dubna se konečně podařilo zdárně dokončit výstavbu chodníku od návse směrem na Medlešice. Nakonec jsme byli donuceni k variantě kanalizace pomocí přisazených prefabrikátů, která...