Výběrové řízení na stavbu chodníku směrem na Třebosice

07.10.2020 18:47

Dne 25.9.2020 proběhlo vyhodnocení nabídek ve výběrovém řízení na stavbu chodníku směrem na Třebosice. Ze čtyř poptaných firem dodaly nabídku tři firmy a výběrovou komisí byla vybrána a Zastupitelstve obce byla schválena nabídka firmy Geogard s.r.o. Chrudim . S firmou byla již podepsána smlouva o dílo, aby mohly být co nejdříve zahájeny stavební práce.