Výběrové řízení na bezdrátový rozhlas

07.10.2020 18:44

Dne 21.9.2020 proběhlo vyhodnocení nabídek ve výběrovém řízení na dodavatele protipovodňových opatření v obci - bezdrátového rozhlasu. Výběrovou komisí byla vybrána a Zastupitelstvem obce schválena nabídka firmy JD Rozhlasy, Horní bečva. S firmou bude v nejbližší době uzavřena smlouva o dílo.