Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

23.03.2022 19:25

Jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 9.4. Začíná se v 8:00 na stanovišti u autobusové zastávky. Následuji stanoviště Na Habeši a u hřiště. Odpad z místní části Na Hrázi bude tradičně odvezen pracovníky obecního úřadu v pátek 8.4. 2022