Provoz obecního hostince

15.07.2019 18:51

Obec Dřenice zveřejnila (Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva č.5/2019) záměr pronájmu obecního hostince v objektu č.p. 92.

Dosavadní nájemní smlouva je ukončena k 31.7.2019 a Obecní úřad Dřenice tímto oznamuje, že hledá nového provozovatele.

Zájemci se moho hlásit na kontaktech uvedených na těchto webových stránkách nebo osobně v úřední hodiny na obecním úřadě.