Platba za odvoz komunálního odpadu

07.01.2019 01:33

Tak jako každý rok, i letos je třeba zaplatit poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa. Dle uveřejněné vyhlášky zůstala cena stejná jako v roce předchozím včetně zvýhodnění při včasné platbě.