Nové zastupitesltvo obce

07.11.2018 08:17

Po komunálních volbách ve dnech 5. a 6. 10. 2018 byli i v naší obci zvoleni noví zastupitelé. Protože v zákonné lhůtě nebyla podána žádná námitka proti průběhu voleb, mohlo ve středu 31.10. 2018 proběhnout ustavující zasedání s volbou starosty, místostarosty a vytvoření potřebných pracovních výborů.

Na úřední desce byl umístěn "Zápis z ustavující schůze Zastupitelstva obce Dřenice" a byly aktualizovány stránky s informacemi o složení zastupitelstva.