Místní poplatky za svoz odpadu a za psy

03.01.2022 09:49

Vážení spoluobčané

Od středy 5.1. 2022 se budou vybírat poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy.

Výše poplatků za svoz byla novou vyhláškou zvýšena o 50 Kč. Doufáme, že toto malé zvýšení pochopíte a přijmete. Úhrady za likvidaci odpadů se neustále zvyšují a obec již tak doplácí z rozpočtu více než 200.000,- Kč ročně.

Základní sazba tedy činí 600,- Kč pro občana s trvalým pobytem v obci a jeden poplatek ve stejné výši pro majitele nemovitosti bez trvalého pobytu. Při zaplacení poplatku do 28.2.2022 je cena snížena na 550,- Kč.

Výše poplatku za psy je stanovena jednotně na 50,- Kč za jednoho psa bez rozdílu věku držitele psa i počtu psů.

Poplatky se vybírají na OÚ v úředních hodinách , tj. pondělí a středa od 18 do 19 hodin.

Poplatek je možné uhradit bezhotovostně. Jako VS použijte č.p. domu a do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte účel platby a vaše jméno.

Přesné znění nových vyhlášek najdete na Úřední desce OÚ Dřenice.