Jarní svoz velkoobjemového odpadu

10.03.2021 19:00

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 10.4. od 8:00. Začátek jako obvykle u autobusové zastávky, dále pokračování Na Habeši a u hřiště. Odpad z Hráze převezou zaměstnanci OÚ již v pátek.

Opět si na vás dovolím apelovat, abyste si jednak každý naložil na přistavené vozy svůj vlastní odpad a dále zvažte, zda je třeba do velkoobjemového odpadu vyhazovat kovy, plasty , papír apod.

Zároveň vás žádáme, abyste během nakládky dodržovali obecně známá protiepidemiologická pravidla.