Historie

Obec Dřenice podle historických pramenů založil hrabě Dřeň , který obýval část obce , dnes známou pod názvem Na Hrázi. První zmínka o obci je z roku 1381.  Majitelé se tak jako u všech vesnic měst střídali. Z dochovaných záznamů můžeme jmenovat majitele Vlašťkovi z Nové Vsi, kteří obec vlastnili od roku 1416, dále pak Petr Hamza zZábrdovic (1551) či Eva z Gluchova (166o). V 17. století patřily Dřenice rodu Kustošů ze Zubřího u Lipky a v 19. století (do roku 1848) patřily do panství Mezilesického.

Obec byla vždy samostatná a živě se rozvíjela. V roce 1890 zde například v 70 domech žilo 646 obyvatel.

V poválečných letech byla obec z hlediska správního nejprve spojena se sousední obcí Třibřichy a poté patřila pod střediskovou obec Bylany. K opětovnému osamostatnění došlo krátce po "sametové revoluci" v roce 1990. 

Kronika Dřenic.pdf (336,5 kB)